Saxifragaceae
Saxifraga

Saxifraga scotophila Boiss.