Euphorbia peploides Gouan.
Euphorbia peplus var. minima DC.